USŁUGI

BUDOWA I PRZEBUDOWAcmentarz-polwies

 • • drogi z kostki brukowej, granitu, asfaltu,
 • • chodniki i ścieszki rowerowe z kostki, granitu, asfaltu
 • • parkingi,
 • • podjazdy,
 • • place

 

USŁUGI POZOSTAŁEpark-dobrzen-wielki

 • • kanalizacje deszczowe i burzowe,
 • roboty hydrotechniczne,
 • • odwodnienia i nawadniania terenu (sterowane komputerowo),
 • • instalacje elektryczne,
 • • budowa walów powodziowych,
 • • nasadzenia roślinności oraz mała architektura,
 • • rekultywacja wysypisk,
 • • wykonywanie ogrodzeń z klinkieru oraz wytwarzanie elementów ozdobnych, żeliwnych.
 • kompleksowe wykonanie kostki wokół domów rodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, nasadzeniami drzew, krzewów i trawników wraz z nawadnianiem terenu.